شفا مگ

چه عوامل و دلایلی باعث ترس در کودک می شود

بیشتر کودکان با ترس از جانوران، ترس از تاریکی ، ترس از غریبه ها مواجه هستند و والدین نمی دانند چه رفتاری را باید در مقابل ترس کودکان خود داشته باشند. این والدین دائما تلاش می کنند که به کودک خود بفهمانند که ترسی که دارند بی مورد است و ترسی وجود ندارد. اما این پافشاری باعث می شود که کودک بر روی ترس خود پایبند شود. بهترین راه برای والدین این است که دلایل و عواملی که باعث ترس آنها می شود را پیدا کند.قطعا برخی از ترس ها در کودکان طبیعی است و نباید والدین به این ترس ها حساسیت نشان دهند ولی برخی از ترس ها دلایلی دارد که باعث ترس آنها می شود.

چه عواملی باعث ترس کودک می شود
  1. ترس ریشه در خانواده
  2. تهدید کودک با موارد ترسناک
  3. محیط پیرامون کودک
  4. سرزنش کودک به دلیل ترس
  5. چگونه ترس کودک را از بین ببریم

ترس ریشه در خانواده

برخی از ترس ها در کودکان ریشه ای در خانواده دارد که باعث شده کودک دچار ترس شود.این موضوع به این دلیل است که کودک ترس را از یک مسئله خاص در محیط خانه یاد گرفته است.

به عنوان مثال مادری که از سوسک می ترسد این ترس باعث می شود که کودک هم یاد بگیرد و به آن نیز منتقل شود.این ترس از فرایند یادگیری ایجاد می شود، زیرا کودک والدین خود را الگوی خود قرار داده است.

کودک با توجه به مشاهدات رفتاری می آموزد که چه مواردی ترسناک و چه مواردی ترسناک نمی باشد.برخی مواقع ترس کودک ناشی از شیوه های زیستی غلط والدین می باشد.

تهدید کودک با موارد ترسناک

والدینی که برای اینکه کودک کاری را انجام دهد، او را می ترسانند باعث می شود کودک از آن موارد بترسد. به عنوان مثال والدینی هستند که به کودک می گویند اگر غذا نخوری می بریمت دکتر تا بهت آمپول بزنه. این ترس باعث می شود کودک همیشه از آمپول بترسد.

فشار روانی که روی کودک از طریق والدین ایجاد می شود می تواند به صورت ترس های مختلف بروز پیدا کند. ناراحتی و اضطراب در کودکان باعث ایجاد ترس های مختلف می شود و اضطراب و ناراحتی با علائمی مانند ترس نمایان شود.


بیشتر بخوانید: چگونه ترس آمپول را در کودکان از بین ببریم؟


محیط پیرامون کودک

یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده ترس در کودک محیط پیرامون می باشد که ممکن است با برخی از صحنه ها روبرو شود که باعث ایجاد ترس در کودک شود.

دیدن صحنه تصادف اتومبیل، دزدی ، فیلم های ترسناک و وحشتناک، باعث می شود که قدرت تخیل کودک به آنها بال و پر بدهد و در ذهن خود ترس و وحشت زیادی را بوجود بیاورد.

کودکی که از خوابیدن در اتاق خود می ترسد ممکن است بدلیل وابستگی روانی به پدر و مادر باشد و ترسیدن آن از تنها در اتاق خوابیدن ریشه در وابستگی است.

سرزنش کودک به دلیل ترس

گاهی اوقات پیش امده که والدین کودک خود را به دلیل ترسیدن از یک مورد سرزنش کرده اند که این مسئله باعث می شود کودک هم از لحاظ روحی آسیب ببیند و هم ترس آن افزایش یابد. زیرا کودک در ذهن خود احساسی که والدین نسبت به موردی که باعث ترس کودک شده دارند آنها ندارند و نمی توانند نترسیدن از آن مورد را درک کنند.

چگونه ترس کودک را از بین ببریم

برای از بین بردن ترس در کودکان سعی کنید عجولانه رفتار نکنید زیرا ممکن است باعث افزایش شدت ترس در کودک شوید. اگر بخواهید عجولانه رفتار کنید نه تنها درمان نمی شود بلکه باعث افزایش اضطراب و ترس کودک می شود. ترس ها را معمولا بتدریج از بین می رود و والدین باید سعی کنند با خونسردی اقدام به از بین بردن ترس کنند.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.