شفا مگ

آموزش عذرخواهی به کودکان

عذرخواهی نوعی مهارت است که با توجه به آموزش و تمرینات مکرر این مهارت در الگوی رفتار درونی کودکان بوجود می آید تا بتواند عذرخواهی را بیاموزد. آموزش مهارت عذرخواهی بیشتر مشاهده ای است که به راحتی در ذهن کودک نقش می بندد.آموزش عذرخواهی به کودک را یاد بگیرید تا بتوانید کودک خود را به عذرخواهی کردن عادت بدهید، زیرا عذرخواهی یکی از ساده ترین راه برای کودکان می باشد.

آموزش عذرخواهی به کودکان

برای آموزش دادن به کودکان بهترین یادگیری مشاهده است و وقتی کودک شاهد عذرخواهی کردن والدین قرار می گیرد و حقوق هر فرد را به هنگام ناراحتی ببیند، میتواند به طور غیر مستقیم بهترین روش برای یادگیری باشد و در موقعیت های مختلف آنها را تمرین می کند.
یکی از مهمترین و بهترین روش های آموزش عذرخواهی روش غیر مستقیم می باشد

البته در مرحله اول آموزش به صورت غیر مستقیم می باشد و به مرور زمان در با احتساب سن کودک می توانید روش های دیگر مانند گفتگو ، بازی کردن را نیز به آموزش های خود اضافه کنید.این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که قوانینی که برای آموزش انتخاب می کنید به گونه ای باشد که کودک همیشه شکست را تجربه نکند و مجبور به عذرخواهی نباشد.

لطفا مرا ببخش گام اول عذرخواهی

جمله مرا ببخش در گام اول آموزش بسیار مهم است و باید به کودک آموزش دهید که وقتی کسی را می رنجاند بتواند از کلمه لطفا مرا ببخش استفاده کند. استفاده از کلمه لطفا مرا ببخش یک پیشنهاد محسوب می شود و باید به کودک آموزش دهید که آمادگی شنیدن پاسخ منفی را نیز داشته باشد.

پذیرفتن اشتباه گام دوم عذر خواهی

در مرحله دوم باید به کودک یاد دهید که زمانی اشتباهی کرد آن را بپذیرد.پذیرفتن اشتباه در واقع زمینه درک مسئولیت پذیری می باشد و تا زمانی که کودک اشتباهش را متوجه نشده است او را به عذرخواهی کردن مجبور نکنید.

ابراز پشیمانی گام سوم عذرخواهی

سعی کنید به کودک خود بیاموزید که زمانی یک کار اشتباه را انجام می دهند فقط با یک عذرخواهی کردن تمام نشود، زیرا کودکانی که اشتباه خود را درک نکرده باشند فقط یاد میگیرند که برای تنبیه نشدن از این کلمه استفاده کنند. بهترین روش این است که کودک به معنای واقعی اشتباه خود را فهمیده باشد و پشیمان باشد.سعی کنید به کودک بیاموزید که تا زمانی که از کارش پشیمان نیست عذرخواهی نکند.

توضیح و دلیل گام چهارم عذر خواهی

در بیشتر مواقع اگر کودک هر سه مرحله اول را انجام داده باشد اما رنجش همچنان باقی می ماند. به کودک باید بیاموزید که اگر مرتکب کار اشتباهی شده است و دلیل آن را بیان کند و به دیگران هم فرصت بدهد تا توضیح و بیان دلیلشان برای اینکه کارش اشتباه بوده است را بیان کنند.

تکرار نکردن اشتباه گام پنجم عذرخواهی

یکی دیگر از مهمترین شرط عذرخواهی این است که تصمیم جدی بگیرند که ان کار اشتباه را دیگر انجام ندهند.زمانی بچه ها کار اشتباهی انجام می دهد، اما به دفعات آن را تکرار می کنند.اما در آموزش اگر کودک یک کار اشتباه را دوبار تکرار کرد عذرخواهی آن را بپذیرید و تاکید کنید که چون واقعا قصد انجام این کار را نداشتی عذرخواهی را می پذیرم اما دفعه دیگر این کار را تکرار نکن.

جبران کردن اشتباه گام آخر غذرخواهی

جبران کردن مرحله آخر آموزش عذرخواهی واقعی و کامل است و در موقعیت های مناسب به کودک بیاموزید که از اشتباهی که کرده است ابراز تاسف دارد و باید جبران کند. در آموزش مستقیم به کودک آموزش بدهیم که با جبران کردن نشان می دهیم مسئولیت کار اشتباهمان را پذیرفته ایم و احساس طرف مقابل را به خوبی درک کرده ایم. این کار باعث می شود هم طرف مقابل را خوشحال کنیم و هم خودمان احساس بهتری داشته باشیم.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.