شفا مگ

انواع تنگی نفس

تنگی نفس انواع مختلفی دارد که هر کدام علت هایی دارند که باید بررسی و درمان شوند.در بعضی از تنگی نفس ها فرد دچار حمله تنفسی بعد از ورزش یا مسافرت می شود.در مواردی تنگی نفس در زمان دراز کشیده و خواب اتفاق می افتد و به دلیل عدم خروج خون ریه می باشد.نوعی از تنگی نفس وجود دارد که به نام حمله شبانه می باشند. در ادامه با انواع تنگی نفس آشنا شوید.

انواع تنگی نفس
  1. تنگی نفس کوششی
  2. تنگی نفس ارتوپنه
  3. تنگی نفس حمله ای شبانه
  4. تنگی نفس بازدمی
  5. علائم تنگی نفس
  6. درمان تنگی نفس

تنگی نفس کوششی

تنگی نفس کوششی معمولا با فعالیت بدنی افراد مرتبط می باشد.اگر فردی بدون آمادگی قبلی ورزش کند یا مسافت طولانی را بدود باعث این نوع تنگی نفس می شود.

در افراد مبتلا به برخی بیماریهای قلبی مانند مشکلات دریچهای یا نارسایی قلبی ، تنگی نفس با فعالیتهای کمتری ایجاد میشود. به گونهای که حتی در موارد شدید بیماری ، راه رفتن عادی و انجام کارهای اولیه با تنگی نفس همراه میشود. در شدید ترین نوع تنگی نفس ، بیمار حتی در حالت استراحت و خوابیده نیز دچار تنگی نفس میباشد.

تنگی نفس ارتوپنه

تنگی نفس ارتوپنه که به آن تنگی نفس در حالت دراز کشیده نیز گفته می شود، نوعی از تنگی نفس قلبی است که در حالت دراز کش و خوابیده ایجاد میگردد.ارتوپنه باعث می شود که قلب فرد نمی تواند خون در ریه ها را تخلیه کند و فرد دچار ارتوپنه مجبور است با کمک گرفتن از نیروی جاذبه این کار را انجام دهد.

به همین جهت بیماران مبتلا به نارسایی قلب ، هنگام خواب زیر سرشان دو یا چند بالش میگذارند. به عبارت دیگر وقتی این افراد دراز میکشند، ریه فرد در آب بدن غرق میشود و احساس خفگی به وی دست میدهد. در این صورت بیمار جهت تنفس راحت باید بنشیند.

تنگی نفس حمله ای شبانه

تنگی نفس حمله ای در شب زمانی اتفاق می افتد که فرد مبتلا به نارسایی های قلبی، 2 تا 3 ساعت بعد از خوابیدن به طور ناگهانی از خواب پریده و احساس خفگی می کند.در این حالت فرد به دنبال هوای آزاد ،برای نفس کشیدن و رهای از این حالت می باشد.

افرادی که مبتلا به نارسایی های قلبی هستند اغلب دچار ورم پا نیز می باشد و در طول شب آب جمع شده در پا بتدریج تخلیه می شوند و به سوی ریه های فرد می آیند.تجمع مایعات اضافه در ریه باعث می شود،فرد دچار احساس تنگی نفس و حالت خفگی می شود.

تنگی نفس حمله ای شبانه می تواند از علائم بیماری قلبی باشد.البته بیماران آسم و برونشیت مزمن نیز ممکن است دچار تنگی نفس حمله ای شبانه می شود. ولی این دو مورد تا حدی قابل افتراق با تنگی نفس قلبی هستند.

بدین ترتیب که در آسم فرد سابقه قبلی دارد، بعد از نیمه شب دچار حمله میشود و با اسپریهای گشاد کننده مجاری تنفسی بهتر میشود. در برونشیت مزمن نیز حمله تنگی نفس در پاسی از شب بروز پیدا میکند و با دفع خلط تنگی نفس بیمار مرتفع میگردد.

تنگی نفس بازدمی

در تنگی نفس بازدمی،هوا براحتی به داخل ریه میرود ولی خروج آن با مشکل است.از آنجا که بیمار هوا را به سختی به بیرون میراند، صدای خسخس ایجاد میکند که به آن تنفس آسمی گفته میشود.

علائم تنگی نفس

گاهی تمایز علل قلبی تنگی نفس از علل ریوی مشکل است چرا که هر دو باعث تنگی نفس کوششی ، ارتوپنه و سرفه میشوند. خسخس سینه و خلط خونی قاعدتا به دلیل بیماری ریوی پدید میآید هر چند بعضا در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و ادم ریوی هم دیده میشوند.در بیماران مبتلا به عروق کرونر ممکن است تنگی نفس در نبود درد سینه و با شرایط مشابه اتفاق افتد که به آن معادل آنژین قلبی گفته میشود.

درمان تنگی نفس

برای درمان تنگی نفس باید زمینه های فردی بیمار را بررسی کرد.همچنین باید دریچه معیوب که مانع از حرکت صحیح جریان خون می شود اصلاح شود.

با داروی دیگوکسین ، قلب نارسا میتواند تقویت شود تا بتواند خون را از ریهها خالی کرده و مانع تجمع و انباشتگی آن در ریه ها و سایر فضاهای بدن گردد. از سوی دیگر با تجویز داروهای ادرارآور (دیورتیکها) ، آب در ریه ها تجمع نیافته و تنگی نفس برای فرد ایجاد نمیشود. مصرف غذاهای کم نمک در اصلاح این مورد خالی از فایده نخواهد بود. و در بیماریهای دیگر نیز درمان آنها انجام میشود.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.