شفا مگ

جایگزین تنبیه برای کودکان

کودک درست از زمانی که بتواند حرف بزرگ ترها را بفهمد، توانایی و قابلیت فراگیری شیوه رفتار را نیز دارد. والدین باید در این دوره با تشویق، راهنمایی و یادآوری های مثبت خود شیوه رفتاری صحیح را به کودک بیاموزند. معمولا خانواده ها در برخورد با فرزندانشان با مشکلات متعددی مواجه هستند. مشکلاتی از قبیل: پرخاشگری، بی نظمی، بدغذایی، بدخوابی و... رفتار درمانی از تکنیک هایی است که برای مواجه با این مشکلات و فائق آمدن بر آنها کاربرد بالایی دارد.

جایگزین تنبیه برای کودکان

تکنیک های رفتاری با کودکان

با استفاده از روش های تغییر رفتار و رفتاردرمانی، والدین می توانند مجموعه ای از فنون یادگیری را که هدف آن اصلاح رفتار، افزایش رفتار مطلوب، کاهش رفتار نامطلوب و حذف رفتار نامطلوب است را درباره فرزندان خود به کار بندند، لذا بهتر است که ابتدا نوع رفتار و رفتار هدف مشخص شده و سپس راه حل مناسبی برای تغییر رفتار تعیین شود. کودک درست از زمانی که بتواند حرف بزرگ ترها را بفهمد، توانایی و قابلیت فراگیری شیوه رفتار را نیز دارد.

والدین باید در این دوره با تشویق، راهنمایی و یادآوری های مثبت خود شیوه رفتاری صحیح را به کودک بیاموزند و در صورت بروز رفتاری اشتباه از جانب کودک به آرامی به او گوشزد کرده و شیوه صحیح را به او آموزش دهند. مثلا، کودکان باید بیاموزند نوبت را رعایت کرده و صحبت دیگران را قطع نکنند.

والدین باید با آرامی به کودک بگویند که ابتدا باید صحبت دیگران تمام شود تا او بتواند خواسته خود را مطرح کند. البته بزرگ ترها نیز باید هنگام صحبت کردن به کودک توجه کنند و با رفتار مثبت او را یاری کنند. برای مثال مادامی که کودک منتظر است تا صحبت بزرگ ترها تمام شود، آنها باید دست او را در دست بگیرند و از این طریق به او بفهمانند که از حضورش آگاهی دارند. پیروی از ده قانون ساده به شما امکان می دهد رفتارهای خوب را در کودک خود تقویت کنید و این رفتار را در آنها به صورت عادت در آورید.

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید

درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید، نه نالیدن ها و فریاد زدن هایشان را یا سربه سر گذاشتن ها و کج خلقی ها و قهر کردن هایشان را. سعی کنید بحث و گفت وگوهای آرامی که بینتان وجود دارد را چند برابر کنید، نه مجادله کردن که گاه و بی گاه بین تان به وجود می آید.

بیاموزید که قبل از صحبت فکر کنند

همیشه در حین حرف زدن با فرزندانتان از آنها بپرسید منظور تو دقیقا چیست؟ چقدر راجع به این حرف فکر کرده ای؟ از او بخواهید که همیشه حرف هایش را بسنجد بعد بزند؛ اگر به این روش عمل کرد برای ثابت قدم بودنش به او پاداش دهید.

از فرزندانتان توقع رفتار خوب داشته باشید

بچه ها باید بدانند که شما چه توقعی از آنها دارید و آنها چه توقعی می توانند از شما داشته باشند. وقتی بچه ها بتوانند پیش بینی کنند که عکس العمل شما در برابر رفتارشان چگونه خواهد بود، می توانند رفتارهای انتخابی خود را بهتر کنند. مطمئن باشید که می توانید به آنها اعتماد کنید.

بچه ها به حرف های شما اعتماد دارند

بچه های تان را به شیوه ای تربیت کنید که در هر موقعیتی به مقتضای آن موقعیت رفتار کنند. به آنها بیاموزید که تلاش کردن اساسی ترین چیز است. آنها را در موقعیت های خوب تشویق کنید. وقتی شما فرزندتان را تشویق می کنید، آنها اعتماد شما را به خودشان می بینند و در نتیجه به خودشان و توانایی هایشان اعتماد می کنند.

تنبیه معقول در نظر بگیرید

در برابر بچه های تان از تنبیه هایی استفاده کنید که به آنها بیاموزد که در برابر اعمال و رفتارشان مسئولند. بچه ها با تنبیه های معقول به خوب زندگی کردن ادامه می دهند. این تنبیه ها می توانند شامل محدود کردن و کوتاه کردن زمان های بیرون بودنشان باشد. فراموش نکنید وقتی از دستشان عصبانی هستید به هیچ عنوان تنبیه نکنید!

از کودکی به آنها درس زندگی بدهید

وقتی فرزندتان هنوز کوچک است، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری را به آنها یاد بدهید. این دروس آنها را برای دنیای واقعی آماده خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که بچه ها به محدودیت ها، ساختار و قوانینی پایدار و یکنواخت احتیاج دارند.

بگویید که کار خوب بدون پاداش نخواهد ماند

برای اینکه نسبت به انجام کارهای درست احساس خوبی داشته باشند، به آنها بیاموزید که خودشان درپی به دست آوردن پاداش کار درست خود باشند.

محیط و فضای خانوادگی سالم و دلپذیری را ایجاد کنید

استعدادها و توانایی های شان را تایید کنید و ضعف های شان را بپذیرید و در رفع این ضعف ها به آنها کمک کنید. قبول کنید که هیچ کس بدون عیب نیست و به آنها فرصت جبران بدهید.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.