شفا مگ

اختلال روانی اسکیزوفرنی

اختلال روانی اسکیزوفرنی
واژه «اسكيزو» به معنی گسيختگی است و «فرنی » نيز به ذهن و روان اشاره دارد.اسكيزوفرنی اغلب به اختلال گسيختگی شخصيتي اشاره دارد، زيرا افكار و احساسات فرد مبتلا به اين عارضه دارای ارتباط منطقی و معمول با يكديگر نيستند. فرد مبتلا قادر نيست تخيلات خود را از واقعيت افتراق دهد و بنابراين رفتاری غيرمنطقی و غيرعادی دارد.

اسکیزوفرنی چیست

اسكيزوفرنی گروهی از اختلالات روانی شامل انواع اسكيزوفرنی كاتاتونيك ، پارانوييد، آشفته ، تمايز نيافته و باقيمانده . واژه «اسكيزو» به معنی گسيختگی است و «فرنی » نيز به ذهن و روان اشاره دارد. اسكيزوفرنی اغلب به اختلال گسيختگی شخصيتي اشاره دارد، زيرا افكار و احساسات فرد مبتلا به اين عارضه دارای ارتباط منطقی و معمول با يكديگر نيستند. فرد مبتلا قادر نيست تخيلات خود را از واقعيت افتراق دهد و بنابراين رفتاری غيرمنطقی و غيرعادی دارد.

ظاهر شدن علايم زير در بيمار ممكن است ماه ها تا سال ها به طول انجامد:

  • دوري گزيني و درون گرايي بيش از معمول
  • از دست دادن انگيزه ها
  • محدوديت شديد هيجانات ، يا بروز نابجاي هيجانات
  • هذيان ها (باورهاي كاذب و غيرواقعي تغييرناپذير)
  • توهم (يك تجربه حسي منشأگرفته از ذهن ، مثلاً شنيدن صداها يا ديدن چيزهايي كه وجود خارجي ندارند)
  • اختلال تفكر كه خود را با تكلم آشفته و غيرمرتبط نشان مي دهد.

وجود اين باور در بيمار كه ديگران افكار وي را شنيده يا مي دزدند يا او را تحت كنترل دارند.اسكيزوفرني پارانوييد ـ در اين نوع به طور غالب رفتارهاي مبتني بر سوءظن به ديگران و رفتارهای پارانوييد ديده مي شود.علت واقعي آن مشخص نشده است . به نظر مي رسد عوامل ارثي در آن نقش داشته باشند؛ عوامل محيطي نيز ممكن است در ايجاد آن دخيل باشند.

درمان در اكثر اين بيماران مؤثر بوده و آنها را قادر مي سازد تا به درجات مختلف از استقلال فردي بازگردند. حدود 30% بيماران به زندگي طبيعي و شغل خود بازمي گردند. گاهي اين اختلال به طور كامل برطرف مي شود.

ناتواني مادام العمر ،خودزني ؛ خودكشي ،رفتار خصومت آميز نسبت به ديگران ،بازگشت ، غفلت در انجام وظايف ، ولگردي يا حبس رفتن از علائم این بیماری میباشد

اصول کلی درمان اسکیزوفرنی

تشخيص از طريق مشاهده علايم بيماري توسط سايرين تأييد مي شود.

اخذ سابقه طبي ، سابقه رفتاري ، معاينه فيزيكي و ارزيابي رواني توسط يك پزشك توصيه مي گردد.

هيچ آزمون اختصاصي براي تشخيص اسكيزوفرني وجود ندارد. براي اثبات اين تشخيص ، علايم بايد حداقل 6 ماه در زمان هايي از زندگي تداوم يافته باشد. برخي بررسي هاي طبي نيز به منظور رد ساير بيماري هاي احتمالي عامل بيماري استفاده مي شوند.

هدف از درمان ، كمك به بيمار براي بازگشت به عالم واقعيت است . درمان با داروهاي تخفيف دهنده علايم شروع مي شود.

پس از كنترل علايم ، درمان با روان درماني و توانبخشي كه به فرد در جهت كسب دوباره مهارت ها و الگوهاي رفتاري طبيعي كمك مي كند، ادامه مي يابد.

خانواده و ساير افراد داراي نقش مهم در زندگي بيمار نيز بايد در درمان مشاركت داشته باشند تا معضلات بيمار را درك كرده و بدانند براي كمك به بيمار چه مي توانند انجام دهند. بيماران دچار اسكيزوفرني گاهي در زندگي با ديگران مشكل دارند.

 داروها

داروهاي ضدسايكوز معمولاً تجويز مي شود. برخي از اين داروها خوراكي بوده و برخي به طور تزريقي تجويز مي شوند. اگر عوارض يك دارو خيلي شديد بوده و يا علايم بيماري با آن كنترل نگردند، داروي ديگري تجويز مي شود. با برطرف شدن علايم مقدار تجويزي دارو كاهش مي يابد. در اكثر بيماران مصرف مادام العمر اين داروها لازم است . داروهاي آرامبخش نظير بنزوديازپين ها ممكن است در شروع درمان لازم باشد.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.