مجله شفا

خواب خوب می تواند باعث کاهش استرس شود

خواب خوب می تواند باعث کاهش استرس شود
خواب خوب می تواند باعث کاهش استرس و احساسات خوب در روز بعد در افراد شود و همچنین می تواند بر عملکرد مغز و نحوه پردازش احساسات تاثیر مثبتی بگذارد.

مطالعات جدید نشان می دهد که خوابیدن کافی و در حد معمول ممکن است باعث کاهش سطح استرس شود. یک خواب خوب می تواند احساساتی را که در روز بعد داریم شگفت زده کند، اما برعکس اگر خواب بد شبانه داشته باشید می تواند در عملکرد مغز و نحوه پردازش آن تاثیر منفی بگذارد.
تحقیقات نشان داده است که کمبود خواب یا عدم خواب کافی در چند روز متوالی می تواند باعث تحریک پذیری و پرخواشگری شود. کمبود خواب همچنین می تواند باعث افزایش اضطراب، افسردگی و تغییرات خلقی در افراد شود.

بر اساس اطلاعاتی که محققان بدست آورده اند دریافته اند که وقتی افراد بیشتر از مقدار معمول خود می خوابند، در روز بعد تمایل دارند از کارهای مثبت خود لذت بیشتری ببرند. حتی خواب بیشتر از حد معمول باعث می شود اگر در روز بعد با چیز استرس زا روبرو شوید به راحتی خود را کنترل کنید.

محققان و دانشمندانی که بر روی اثر خواب بر رفتار و زندگی روزمره افراد تحقیق می کنند، به این نتیجه رسیده اند که چگونه خواب بر عملکرد روزمره افراد تاثیر می گذارد. برخی از مطالعات تجربی نشان داده است که کمبود خواب علاوه بر تاثیر منفی بر سیستم احساسی ، می تواند بر سیستم های هیجانی مثبت در مغز نیز تاثیر بگذارد.

تحقیقات بیشتر نشان می دهد که خواب یک محرک قوی بر چگونگی رفتار و احساسات ما می باشد و برای داشتن یک روز بدون استرس و شگفت انگیز می بایست خواب کافی داشته باشیم.

با توجه به اینکه در حال حاضر استرس زیادی در طول زندگی تجربه می کنید، ضروری است که به طور مداوم، یک خواب کامل و با آرامش داشته باشید.

 

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.