مجله شفا

آیا کرونا ویروس در فاضلاب ها از بین می روند؟

آیا کرونا ویروس در فاضلاب ها از بین می روند؟
بر اساس گفته های رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، ویروس کرونا نسبت به ضد عفونی و روش های تصفیه فاضلاب، مقاوت کمی از خود نشان می دهد و از بین می روند.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ویروس کرونا نسبت به ضدعفونی و روش های تصفیه فاضلاب مقاومت کمی از خود نشان داده و با روش های معمومی تصفیه فاضلاب از بین می رود.

«مرتضی افتخاری» افزود: ویروس کرونا ویروسی جدید و تازه کشف شده است، بنابراین تحقیقات در جنبه های مختلف آن اندک بوده و محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در سطح جهان هنوز به این موضوع ورود گسترده ای نکرده اند.

وی ادامه داد: بیشتر یافته ها و نتیجه گیری ها در مورد ویروس مذکور به صورت موردی و محدود از طرف سازمان بهداشت جهانی بوده یا از طریق تعمیم نتایج از طرف تحقیقات انجام شده برای سایر ویروس های مشابه (مانند ویروس هایی از خانواده کرونا، سارس و مرس) است و به همین دلیل باید در نتیجه گیری ها و عمل بر اساس آن ها جانب احتیاط را رعایت کرد و منتظر نتایج تحقیقات معتبر ویژه همین ویروس بود.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون این ویروس در منابع آب سطحی و زیرزمینی شناسایی نشده و همچنین در آب آشامیدنی نیز تا زمان انتشار این گزارش تشخیص داده نشده است و هیچ مدرکی مبنی بر انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی وجود ندارد لذا بر اساس این گزارش خطر وجود این ویروس در منابع آب سطحی و زیرزمینی کم است.

افتخاری ادامه داد: ویروس کرونا بر اساس گزارش های ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی تنها به مدت ۲ روز در پساب اولیه فاضلاب باقی می ماند و هیچ سندی مبنی بر انتقال این ویروس از طریق فاضلاب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این ویروس ممکن است در فاضلاب بیماران مبتلا مشاهده شود، خاطرنشان ساخت: ولی این ویروس نسبت به ضدعفونی و روش های تصفیه فاضلاب مقاومت کمی از خود نشان داده و با روش های تصفیه فاضلاب از بین می رود.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: ویروس کرونا از جمله مقاوم ترین ویروس ها در برابر فرآیندهای ضدعفونی نیست و این بدان معنی است که از روش های ضدعفونی معمولی که برای غیرفعال کردن ویروس های مقاوم تر استفاده می شود، می توان برای غیرفعال کردن این ویروس استفاده کرد.

افتخاری افزود: توجه به مطالب فوق، در ضدعفونی کردن متعارف آب و فاضلاب که با هدف رعایت استانداردهای فعلی، دستورالعمل ها و رویکردهای اعتبار سنجی طراحی و عملیاتی شده است، برای کنترل انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی، آب بازیافتی و فاضلاب کافی خواهد بود.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.