شفا مگ

لجبازی در کودکان سه و چهار ساله

کودکان در سنین سه سالگی و چهار سالگی در حال یادگیری محدودیت ها هستند، اما ممکن است اشتباه کنند و والدین باید بدانند با لجبازی کودکان چطور واکنش نشان دهند.در ادامه با نحوه رفتار والدین با لجبازی کودکان سه و چهار ساله آشنا شوید.

لجبازی در کودکان سه و چهار ساله

لجبازی کودکان سه ساله

کودکان در این سن نوپا هستند به همین خاطر سعی نکیند برای کودک دلیل بتراشید زیرا کودکان در زمان لجبازی کردن به حرف منطقی گوش نمی دهند. زمانی که کودک لجبازی کرد در مقابلش تسلیم نشوید زیرا اگر در مقابل رفتار بد کودک تسلیم شوید، کودک آن را به عنوان یک پاداش می پندارد و باعث می شود کج خلقی و لجبازی را تقویت کند.

اگر کودکی لجبازی کرد سعی نکنید به آن رشوه دهید تا لجبازی نکند. زیرا رشوه دادن مانند آب نبات یا خوراکی به کودک باعث می شود که کودک هر زمان که نیاز به رشوه داشته باشد لجبازی را انجام می دهد.برای جلوگیری از لجبازی کودک دو یا سه ساله باید از روش هایی استفاده کنید تا این لجبازی در کودک از بین برود.

زمانی که کودک لجبازی کرد سکوت کنید و اگر دیگران نیز حرفی زدند نگران نباشید.زمانی که به فروشگاه می روید و کودک لجبازی برای خرید یک وسیله ای را کرد و کج خلقی خود را ادامه داد سعی کنید بی تفاوت باشید و فروشگاه را ترک کنید و در زمانی که کودک آرام است برایش توضیح دهید که با لجبازی نمی توانی چیزی را صاحب بشوی، اگر بار دیگر هم این کار را انجام بدهی باز از فروشگاه بیرون میام.

باید صبور باشید تا کودک این سن را رد کند،آنها نیاز دارند تا به توانایی های ما در مقابل آنها پی ببرند، تا خود را از والدین جدا کنند و کنترل خود را یاد بگیرند.

والدین می توانند به بچه ها یاد دهند که رفتار شایسته مستحق پاداش می باشد و اگر برای کاری لجبازی نکند می تواند صاحب پاداش شود.

لجبازی کودکان چهار ساله

در این سن کودک چیزی را با زود پیش می برد و یا با همبازی اش برخورد فیزیکی می کند و در برخی کودکان دیده شده است که حرف های نابجا استفاده می کند. در مقابل رفتار کج خلقی و لجبازی کودکان باید خود را کنترل کنید. سعی نکنید کودک را کتک بزنید، در مقابل به کودک آموزش بدهید که رفتارهایی که با دوستان خود انجام می دهد مناسب نیست.

در زمان لجبازی کودک 4 ساله بدخو نشوید زیار باعث می شود کودک اعتماد به نفس خود را پایین ببیند و خاطره بدی در ذهن او ایجاد شود.

سعی کنید به دلیل کج خلقی کودک خود گوش دهید و سعی کنید احساسات و اظهارات درست او را تایید کنید. همچنین سعی کنید به کودک کلمات مناسب برای برقراری احساسات یاد بدهید.

همیشه سعی کنید به کودک خود مهلت انجام رفتارهای خوب را بدهید، اما با قاطعیت از کودک خود بخواهید که صدایش را به قصد مهلت دادن کنترل کند.

کودکان در سنین 4 سال به بالا شروع به یاد گرفتن محدودیت ها می کنند، اما باعث اشتباه هم می شوند.کودکان نیاز دارند کسی باشد که به آنها تذکر دهد و به اعتماد به نفس شان احترام بگذارد و به آنها کمک کند تا بدون خجالت یا بدخلقی یاد بگیرند.

سعی کنید از بازی کردن کودک لذت ببرید و از رفتار او تعریف کنید. به عنوان مثال من از دویدن و سرسره بازی کردنت خوشم میاد و خندیدنت را دوست داردم.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.