شفا مگ

فرزندپروری صحیح چیست

فرزندپروری صحیح از جانب والدین راهکاری کلیدی و موثر برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان است.فرزندپروری موثر به تشویق رفتارهای مثبت کودک پرداخته و خواسته های معقول او را برآورده می کند.

فرزند پروری صحیح

فرزندپروری صحیح از جانب والدین راهکاری کلیدی و موثر برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان است و اگر والدین در مقابل رفتارهای درست و نادرست کودکان رویه ای هماهنگ و کاربردی را در پیش بگیرند اعتماد به نفس آنها را در کودکی افزایش می دهند.

طبق تحقیقات فرزندپروری علمی و موثر بهترین روش برای افزایش رفتارهای صحیح و مثبت و کاهش رفتارهای نادرست و منفی در کودکان است. در چنین شرایطی کودکان متوجه توانایی های خود شده و مشکلات رفتاری آنها به تدریج کاهش می یابد .

بر اساس روش های فرزندپروری علمی برآورده کردن تمام خواسته های کودک و تشویق تمام رفتارها، عمل صحیحی محسوب نمی شود. برخی والدین بر این باورند که با برآورده کردن تمام نیازهای کودک (چه معقول و چه نامعقول) به او لطف می کنند و موجب افزایش اعتماد به نفس وی می شوند. اما تحقیقات نشان می دهد که این رویه مانع پرورش استعدادهای ذاتی کودک شده و به افزایش اعتماد به نفس حقیقی در او کمکی نمی کند.

فرزندپروری موثر به تشویق رفتارهای مثبت کودک پرداخته و خواسته های معقول او را برآورده می کند.صورتی که والدین سهل گیر باشند یعنی خواسته های کودک را برآورده کرده اما انتظارات معقولی از وی نداشته باشند فرزندشان در زمینه پرورش استعدادهای خود ناتوان شده و توانمندی های او به اندازه کافی رشد نمی کند زیرا محیط خانواده تمام خواسته های وی را به سرعت برآورده کرده است.

کودکان چنین خانواده هایی از اعتماد به نفس حقیقی برخوردار نیستند و گاهی به صورت کاذب دارای اعتماد به نفس بالا هستند.

سلب مسئولیت مطالب و مقالات مجله شفا جنبه اطلاع رسانی و آموزش دارد. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شود و نباید مطالب را جایگزین مراجعه به پزشک کرد و برای استفاده از آنها لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.